Hy's Corner

Thumbnail of post “Mỗi đêm tôi về....
“Mỗi đêm tôi về....
bồi hồi tôi nhớ ra tôi, còn mãi bơ vơ”
Jul 18 2022
Thumbnail of post Cập nhật gì từ Hy những tháng qua
Cập nhật gì từ Hy những tháng qua
Tuy rất nhàm chán, nhưng nếu không ghi lại thì sau này quên mất tiêu.
Feb 23 2022
Thumbnail of post Chúng ta là thần hộ vệ cho nhân tính của mình
Chúng ta là thần hộ vệ cho nhân tính của mình
Những điều thực sự có ý nghĩa với chúng ta là những điều đã qua, những điều đang là và những điều trước mắt xa xa. Chúng ta đã làm gì, chúng ta đã nói gì và chúng ta đã nghĩ gì gây ảnh hưởng đến đồng loại mình?
Feb 16 2022
Thumbnail of post Viết về 10 điều khiến bạn hạnh phúc nhất khi làm phụ nữ
Viết về 10 điều khiến bạn hạnh phúc nhất khi làm phụ nữ
Cái này được gợi hứng viết ra vì bị chê bên ngoài nữ tính nhưng cốt đàn ông. Rặttttttt.
Nov 09 2021
Thumbnail of post Những album đã từng nghe nhiều nhất
Những album đã từng nghe nhiều nhất
Mỗi album đều chứa một kỉ niệm, một ký ức tốt đẹp của cô bé có âm nhạc là người bạn thân đặc biệt trong đời.
Sep 18 2021
Thumbnail of post Chuyện phiếm
Chuyện phiếm
Bài này viết chơi thôi. Nhưng "SỰ" trong bài thì THIỆT.
Sep 08 2021
Thumbnail of post Đêm nay Sài Gòn có sao
Đêm nay Sài Gòn có sao
Càng phải ở nhà, tôi càng cảm thấy mình dư thừa năng lượng suy nghĩ và buộc phải viết nhiều hơn.
Jul 27 2021
Thumbnail of post Tóc
Tóc
Đây là một ký sự hình ảnh về "Hành trình tóc" tuyệt vời của Hy
Jul 25 2021
Xem tiếp